Wybrane informacje z ulotki dla pacjenta o tabletka antykoncepcyjnych REGULON

.

REGULON, 0.03 mg Ethinylestradiolum + 0.15 mg Desogestrelum, tabletki powlekane

.

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ ULOTKI PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU
.

.


……

.

.

..

.

.

.

Co to jest lek Regulon i w jakim celu się go stosuje.Lek Regulon jest złożonym doustnym lekiem antykoncepcyjnym zawierającym etynyloestradiol (estrogen) oraz dezogestrel (progestagen) w małych dawkach.

.

Mechanizm działania leku Regulon polega na hamowaniu  owulacji oraz wywoływaniu zmian w konsystencji śluzu szyjkowego.

.

Stosowany prawidłowo, lek Regulon zapewnia skuteczną i odwracalną metodę antykoncepcji. W pewnych jednak sytuacjach jego skuteczność antykoncepcyjna może być osłabiona lub może pojawić się potrzeba odstawienia leku. Zaleca się wówczas albo zaprzestanie stosunków płciowych, albo, w celu zapewnienia skutecznej antykoncepcji, stosowanie innych metod antykoncepcyjnych np. prezerwatywy lub środków plemnikobójczych.

Należy pamiętać, że złożone doustne leki antykoncepcyjne, takie jak Regulon, nie chronią przed zakażeniem chorobami przenoszonymi drogą płciową (takimi jak AIDS). Jedynie stosowanie prezerwatywy ma działanie ochronne.

Co zawiera lek RegulonSubstancjami czynnymi są etynyloestradiol i dezogestrel. Jedna tabletka powlekana zawiera 30 mikrogramów etynyloestradiolu i 150 mikrogramów dezogestrelu.

.

Inne  składniki leku to:

Rdzeń tabletki: alfa-tokoferol, magnezu stearynian, krzemu dwutlenek koloidalny, kwas stearynowy, powidon, skrobia ziemniaczana laktoza jednowodna.

Otoczka: glikol propylenowy, glikol polietylenowy 6000, hydroksymetylopropyloceluloza.

.

Jak wygląda lek Regulon i co zawiera opakowanie

.

Białe lub prawie białe okrągłe tabletki, obustronnie wypukłe, z wytłoczonymi napisami “RG” na jednej stronie i “P8″ na drugiej stronie.

Opakowanie tekturowe zawiera 1 blister lub 3 blistry po 21 tabletek powlekanych.

.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Gedeon Richter Plc.

Gyomroi ut 19-21

1103 Budapeszt, Węgry